Slide BLOG Stap in onze wereld en lees waar wij
ons dagelijks mee bezig houden

Vitamine D én het coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) uit zich wereldwijd op verschillende manieren. Het merendeel van de patiënten heeft slechts last van een neusverkoudheid. Maar een kleinere groep heeft te maken met een ernstig beloop. Bij die patiënten kan kunstmatige beademing nodig zijn en is er kans op overlijden. Het gaat vaak om ouderen die aan andere ziekten leiden, zoals chronische longziekten, overgewicht en hart- en vaatziekten. Uit onderzoeken blijkt dat er bij deze patiënten ook vaak sprake is van een vitamine D-tekort1. En dat maakt de wetenschap logischerwijs nieuwsgierig.

Tekort bij één miljard mensen
Van vitamine D is natuurlijk bekend dat het zorgt voor onze botdichtheid. Het reguleert calcium en zorgt voor botaanmaak. Maar dat is niet het enige wat deze vitamine doet. Het heeft ook effect op onze bloedvaten, bloedplaatjes, longen en het afweersysteem. En juist deze orgaansystemen zijn nauw betrokken bij de complicaties die we kennen bij een infectie met corona2.

Een vitamine D-tekort komt wereldwijd bij ongeveer één miljard mensen voor. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat we steeds ouder worden en door chronische aandoeningen, zoals nierziekten. Ook onze leefstijl speelt een belangrijke rol. Wanneer we weinig tot geen lichaamsbeweging hebben, kan dit een vitamine D-tekort in de hand werken. De gevolgen van een tekort lopen uiteen, denk aan botontkalking, hart- en vaatziekten en verschillende ontstekingsziekten.

Vitamine D helpt ons immuunsysteem
Bij de eerste coronagolf werd er al een relatie aangetoond tussen een vitamine D-tekort en de ernst van het beloop van een coronabesmetting. Zo heeft vitamine D een remmende invloed op het klonteren van bloedplaatjes en daarmee dus op het ontstaan van stolsels in de bloedvaten3en4.

Nog belangrijker is dat vitamine D ons immuunsysteem reguleert. Alle afweercellen hebben receptoren waar vitamine D zich aan bindt. Daardoor kan vitamine D ons afweersysteem helpen. Uit experimenteel onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vitamine D een positief effect kan hebben op atherosclerose en andere ontstekingsziekten zoals auto-immuunziekten en infecties5.

Wereldwijd onderzoek
Onderzoekers zijn door al de verschillende rollen die vitamine D in ons lichaam speelt én observaties van mening dat een tekort niet gunstig is bij een coronabesmetting. Daarom wordt er nu wereldwijd onderzoek gedaan naar wat het effect is van het toedienen van vitamine D bij mensen die corona hebben. De vraag is of coronapatiënten beter kunnen worden behandeld als zij vitamine D krijgen. En of vitamine D misschien zelfs een besmetting kan helpen voorkomen. Meer dan vijftien studies hopen hierop snel een wetenschappelijk antwoord te kunnen geven.

Werk aan je eigen vitamines!
Wij van Dr. Healthy gaan als medisch team sowieso voor een goede metabole gezondheid. Door daaraan te werken optimaliseer je je immuunsysteem en kun je je weren tegen allerlei ziekten. Je kunt meedoen aan ons gepersonaliseerd programma of volledig begeleid programma waarbij je dagelijks met ons in contact staat en je adviezen krijgt. We besteden gericht aandacht voor voldoende vitamine D-inname. Want dat dat van belang is, mag inmiddels wel duidelijk zijn!

Dr. Tim Schreuder is maag-darm-leverarts/hepatoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Als veelzijdig specialist staat hij open voor de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.

Bronnen

  1. Illie PC et al. The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality. Aging Clin Exp Res 2020;32:1195-8
  2. Gennari L et al. ASBMR 2020 annual meeting, September 11, 2020
  3. Bikdeli B et al. COVID-19 and thrombotic or thromboembolic disease: implications for prevention, antithrombotic therapy, and follow up. J Am Cardiol 2020;75:2950-73
  4. Verdoia M et al. Vitamin D binding protein rs7041 polymorphism and high-residual platelet reactivity in patients receiving dual antiplatelet therapy with clopidogrel or ticagrelor. Vascul Pharmacol 2017;93-95:42-7
  5. Murdaca G et al. Emerging role of vitamin D in autoimmune diseases: an update on evidence and therapeutic implications. Autoimmun Rev 2019;18:102350

Go to Top